Mark och lokaler

Runt om på Gotland finns det ett stort utbud av lediga lokaler för handel, kontor och andra ändamål. Majoriteten av dessa finns i Visby men det kan även finnas enstaka alternativ både på de norra, östra och södra delarna av ön. För lediga lokaler på Gotland hänvisar vi till Objektvision, där läggs även byggklar mark samt kommunala, kommersiella fastigheter ut när de är tillgängliga.

Här hittar du lediga lokaler och byggklar mark

Handelsområden

Gotland är en expansiv plats och handeln har en central roll i det gotländska samhället, mycket tack vare besöksnäringen som ger Gotland betydligt bättre förutsättningar än andra platser av motsvarande storlek. Majoriteten av de stora butikerna och handelsområdena ligger i Visby och det är traditionellt områdena Östercentrum, innerstaden samt Skarphäll som varit de mest betydelsefulla. I dagsläget pågår dock ett flertal etableringar och då främst i Visbys ytterområden. Mest expansivt är området Stenhuggaren i östra Visby där ett flertal etableringar har skett och där planer finns på ytterligare etablering.

Exploateringsområden

Bygg Gotland är en översiksplan för Gotland fram till 2025 och är ett planeringsunderlag för Gotlands framtida utveckling. Planen omfattar hela Gotland, både mark- och vattenområden.

Läs mer om den fysiska planeringen

NULL