Bygga ditt eget hus

Att bygga sitt eget boende är på många sätt det ultimata självförverkligandet. Att skapa något med sina egna händer och få det precis som man vill ha det, på en plats man alltid drömt om att bo. Men hur gör man egentligen? Vilka saker behöver man tänka på?

Ett husbygge börjar ofta med en tomt, lediga tomter kan du hitta på Hemnet, Blocket, Booli eller annan tjänst för fastighetsförmedling.
Om du behöver stöd och hjälp kring byggprocessen finns Region Gotland till tjänst. På Samhällsbyggnadsförvaltningens hemsida hittar du både information, blanketter och annat som kan vara till stöd i byggnadsprocessen.
Vill du ha hjälp med hela förloppet från köp av tomt till färdigt hus kan du ta kontakt med någon av hustillverkarna som specialiserat sig på just detta, att leverera en helhetslösning till kunden.

Nyttiga länkar:

Hustillverkare:

11 tips inför bygget:

1. Välj rätt plats

Fundera över var på tomten du kan placera huset och om du får det solljus och de trädgårdsmöjligheter du vill ha. Ta reda på vad som gäller för platsen, lättast via Samhällsbyggnadsförvaltningen på Region Gotland. Ligger tomten i en tätort är det sannolikt att det finns en detaljplan som reglerar vad och hur du får lov att bygga. Ligger den på landsbygden måste man pröva om tomten är lämplig att bygga på.

En förutsättning för att bygga är att det går att ordna vatten och avlopp. Ta reda på om det går att få kommunal anslutning. Har du begränsad tillgång till bil vill du kanske veta vad det finns för kollektivtrafik i området och om det finns skolor och förskolor på gångavstånd. Kolla med Region Gotland om det planeras några stora förändringar i området som nya hus eller vägbyggen som kan påverka din tomt.

2. Har du råd?

Tillkommer det några kostnader för att ansluta vatten, avlopp och el och blir det några gatubyggnadskostnader? Obehagliga överraskningar i budgeten är skönt att undvika!

 3. Skriv rätt avtal

Skriv köpekontrakt när du har hittat din tomt. Då kan det gå att dra sig ur om du inte beviljas lån av banken. När köpekontraktet är på plats ska du också skriva ett köpeavtal som bevisar att det är du som har köpt fastigheten, det behövs när du ska ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Det är också hos Lantmäteriet som du kan kontrollera med fastighetsregistret att tomten har en egen fastighetsbeteckning.

 4. Ansök om bygglov

Ta reda på om du får bygga på tomten och att du får bygga så stort som du har tänkt dig. Det gör du lättast genom att ansöka om förhandsbesked. I detta skede behöver man inte betala för att ta fram detaljerade arkitektritningar. Man prövar om platsen är lämplig att bebyggas genom ett enklare underlag, oftast en situationsplan med en enkel skiss på husets läge, infart, ungefärlig tomtplats samt vatten- och avloppslösning. Om du får ett positivt förhandsbesked innebär det att man har gett klartecken att bygga på en viss plats. Du har sedan 2 år på dig att ansöka om bygglov och då behöver du lämna in fackmannamässiga ritningar. Vänd dig gärna till Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltning för att få tips och råd. Din bygglovsansökan lämnar du in till Region Gotlands byggnadsnämnd och ska bland annat innehålla situationsplan, fasad/plan- och sektionsritningar.

 5. Håller du budget?

Räkna på kostnaderna. Har du råd med det hus du är i full fart med att planera. Har du räknat med utgifter som sophantering, räntor, elförbrukning och villaförsäkring?

 6. Innan du sätter igång

Innan du kan sätta spaden i marken ska du gå på tekniskt samråd på Samhällsbyggnadsförvaltningen och först när du har fått startbesked kan bygget påbörjas.

7. Försäkra dig

När du bygger ditt eget hus är det du som är byggherre. Det betyder att det är du som är ansvarig för byggarbetsplatsen, se därför till att alla du anlitar har en ansvarsförsäkring. Teckna också en byggfelsförsäkring om fel skulle upptäckas i husets konstruktion, material eller utförande.

8. Kvalitetssäkring

Bygger du ett bostadshus eller fritidshus krävs det att du har en kontrollansvarig för bygget. Den kontrollansvarige hjälper dig att upprätta en kontrollplan och ser sedan till att gällande bestämmelser och villkor följs. Kontrollansvarige är också med på det tekniska samrådet som hålls med byggnadsnämnden innan du får klartecken att sätta igång.

9. Slutbesiktning

Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda. Tänk på att du inte får flytta in förrän du har fått ett slutbesked.

10. Hansestaden Visby

Hansestaden Visby, som är den del av staden som ryms innanför ringmuren, upptogs 1995 på UNESCO:s lista över världens kultur- och naturminnen. Har du hittat ditt drömboende i den fantastiska innerstaden så ska du tänka på att det råder utökad bygglovplikt och det är viktigt att du tar kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill förändra din bostad på något sätt.

 

NULL