Varumärket Gotland

Gotland omnämns ofta som ett starkt varumärke. 2007 startades ett omfattande varumärkesarbete med många aktörer involverade, både från det offentliga, ideella sektorn och näringslivet.

Gotlands kommun var huvudman och organisatör av arbetet och den gemensamma varumärkesplattformen för Gotland blev klar samtidigt som en ny vision för 2025.

Gotlands varumärke är allt det som mottagaren förknippar med namnet Gotland – bilder, känslor och associationer. Ett platsvarumärke är ett löfte om en upplevelse som en potentiell besökare förväntar sig. Detta tydliga löfte ska förmedlas i all kommunikation. Varumärkesfrågan är komplex och den angår alla aktörer på Gotland, oavsett bransch. Varumärke och kommunikation är viktiga strategiska frågor och vår varumärkesplattform är ett verktyg för att utveckla och marknadsföra Gotland samt stärka Gotlands attraktions- och konkurrenskraft.

Ju mer välkänt och omtyckt varumärket är och ju mer kunskap utvalda målgrupper har, desto lättare är det att locka fler besökare, invånare och etableringar och nå Gotlands vision. Varumärkesplattformen är ett styrdokument för utveckling av varumärket.

Material om Gotlands varumärke

I samband med varumärkesarbetet så har det tagits fram en del material, dels om själva varumärkesplattformen men också exempel och inspiration om hur man kan använda detta i sin egen verksamhet.

Hur varumärket ska användas rätt går att läsa på:

Är du intresserad av bakgrundsanalysen, arbetsprocessen och liknande dokument hittar du dessa på Region Gotlands hemsida.

2014 års utvärdering av varumärket

Under 2014 har en utvärdering gjorts för att se om vi behöver hitta nya vägar framåt för varumärket Gotland.

Läs slutrapporterna från utvärderingen:

Varumärket Gotlands logotype

Logotypen får användas av alla som aktivt vill medverka till utvecklingen av Gotland som boende-, besöks-, näringslivs- och etableringsort. Symboliken i logotypen ger många tolkningsmöjligheter. En resa som omfattar stad och land och där närheten till havet och vågorna ständigt för oss framåt eller symbolisera besöksön, boendeön och näringslivs- och etableringsön. Det går att läsa in mycket annat i de grafiska figurerna, men det är en tolkning som ligger i betraktarens öga, precis som kärnvärdet magiskt. I original ingår följande färger: Blå – hav, luft samt blåeld och cikoria, de blommor som lyser upp våra vägrenar. Blått står också för stabilitet. Röd – varm vallmoröd. Liv, kraft och föränderlighet Grå – kalkstenen. Den allestädes närvarande. Gul – sol och värme. Harmonierar med de övriga färgerna. För varumärket Gotland finns inget gemensamt typsnitt, då det är meningen att logotypen skall användas med företagens och organisationernas befintliga profil. Varumärket Gotlands logotyp tillhandahålls gratis via webben. Region Gotland kommer att äga den juridiska rätten till logotypen.

Läs om användning och ladda ner logotypen från

Kontaktpersoner, Varumärket Gotland

Inspiration Gotland AB

Michael Enlund

E-post: mailto:michael.enlund@gotland.se

Region Gotland

Ulrika Holm
Tel: 0498-26 93 71
E-post: ulrika.holm@gotland.se

NULL