Om oss

Den 1 januari 2012 bildades Inspiration Gotland AB, ett offentligt finansierat bolag helägt av Region Gotland som arbetar för en positiv utveckling av Gotland som plats att besöka, mötas och leva på. Bolaget har en politiskt tillsatt styrelse som representerar både politik och näringsliv, bolaget leds av en verkställande direktör som rapporterar direkt till styrelsen.

Uppdrag och verksamhet

Inspiration Gotland har det regionala uppdraget att marknadsföra, utveckla och stärka Gotland som destination och därmed bidra till att skapa tillväxt i regionen. Vi arbetar för en positiv utveckling av Gotland som en plats att besöka, mötas, bo och driva företag på. Vi jobbar ytterst mot de mål som är uppsatta i Gotlands Vision 2025. Detta omfattar ett väl fungerande regionalt samarbete mellan offentlig verksamhet, privat näringsliv, forskning och utveckling. I uppdraget ligger ingår också kostnadsfria servicefunktioner för besökare, företag, inflyttare och mötesarrangörer.

Vision

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Vår värdegrund ska kännetecknas av Förtroende, omtanke och delaktighet.

Affärsidé

Inspiration Gotland ska hållbart och oberoende leda, utveckla och samordna arbetet med varumärket Gotland och dess tre huvudspår samt ge service i världsklass till besökare, inflyttare och andra intressenter så att fler människor vill besöka, leva, verka och mötas på Gotland året om.

Övergripande mål

 • Positionsförflyttning enligt varumärkesplattformen
 • Vi ska ha mycket nöjda kunder och intressenter
 • Vi ska hålla ett värdskap och en servicenivå i världsklass.
 • Vi ska ha medarbetare som är engagerade, entusiastiska och anställningsbara
 • Vi ska vara affärsmässiga samt intäkts- och kostnadsmedvetna
 • Vi ska ha en jämställd och hållbar verksamhet som präglas av mångfald

Framgångsfaktorer

 • En effektiv intern organisation
 • Samverkan med strategiska organisationer/verksamheter
 • En samordnad och effektiv platsmarknadsföring av Gotland för besökare, inflyttare och etablerare.
 • En väl fungerande servicefunktion till besökare, inflyttare och företagsetableringar.
 • Ett väl fungerande stödsystem för evenemang.
 • Affärsmässiga allianser både på och utanför Gotland

Inspiration Gotlands styrelse

 • Björn Jansson (S), ordförande
 • Eva Nypelius (C), vice ordförande
 • Stefan Persson, Näringslivschef Region Gotland
 • Eva Werkelin

För dig som är aktör på Gotland finns det många möjligheter att samverka. Kontakta oss på: info@gotland.com.

NULL