Etableringsbyrån

Vi arbetar för att Gotland ska kunna erbjuda en bra plats för företag som vill etablera sig på ön.

Företagslotsning

Vår rådgivning och företagslotsning är kostnadsfri och kan röra sig om alltifrån hjälp och råd att hitta lokaler, mark, tillstånd, nätverk och andra förutsättningar som behövs vid en etablering. Vi lotsar även till organisationer och myndigheter som kan vara ett stöd vid en etablering.

Utveckling

För att utveckla Gotland som en attraktiv plats att etablera och driva företag på arbetar vi tillsammans med Region Gotland, näringslivet och andra offentliga organisationer i olika projekt.  Vi håller också ihop en företagsguide med information om vilka organisationer som finns på ön som arbetar med näringslivsfrämjande verksamhet. Där kan man även hitta information om lediga lokaler och mark på Gotland. Se mer på www.gotland.com.

Har du ledig mark eller lokaler eller på något annat sätt vill stödja investeringar och etableringar till Gotland, hör av dig till oss på 0498-26 90 06 eller på foretag@gotland.com

NULL