Evenemangsbyrån

Evenemang är en viktig del av Gotlands varumärke. De bidrar till att stärka Gotlands identitet och attraktivitet som en plats att besöka, leva och arbeta på. Vi är en verksamhet som genom att ge service till arrangörer samt utveckla och marknadsföra Gotland som evenemangsplats bidrar till att stärka destinationen och därmed även medverkar till att skapa tillväxt i regionen. Det ska vara enkelt att arrangera evenemang på Gotland och vi finns här för att underlätta för dig som evenemangsarrangör.

Evenemangslotsning

Evenemangslotsen hjälper dig som vill etablera eller utveckla ett publikt evenemang på Gotland. Den rådgivning och service som erbjuds är kostnadsfri. Lotsen fungerar som en samordningsfunktion och dörröppnare och vägleder arrangören rätt bland nyckelpersoner i och utanför Region Gotland. Evenemangslotsen finns med som en resurs från idé fram till genomförande.

 Lotsen erbjuder bland annat följande service:

  • Fungerar som en väg in för arrangörer.
  • Lotsen finns med som en resurs från idé fram till genomförande och står till tjänst med konsultation och rådgivning genom hela processen.
  • Vägleder rätt bland nyckelpersoner inom Region Gotland men också inom det lokala näringslivet och till andra myndigheter/organisationer i frågor rörande t.ex. lokaler, platsmark, tillstånd, stöd/bidrag, marknadsföringskanaler och samordning med andra evenemang.
  • Hjälper arrangörer att ta reda på vad som krävs för att ansöka om ett nationellt eller internationellt evenemang. Tillhandahåller presentation av evenemangsförutsättningarna på Gotland.
  • Hjälper arrangörer med framtagandet av en formell ansökan eller ett konkret förslag inför att ansöka.
  • Koordinerar visningsresor, lotsen presenterar mötesförutsättningarna på plats.
  • Preliminärbokning av transporter, boende och evenemangsarena.
  • Tillhandahåller presentationsmaterial och bilder om Gotland som evenemangsarena.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill veta mer: evenemangslots@gotland.com eller 0498-20 17 03

NULL