Gotland Convention Bureau

Gotland Convention Bureau (GCB) är en verksamhet som med hjälp av möten bidrar till utveckling och marknadsföring av Gotland. Vi marknadsför Gotland som mötesplats för stora och små konferenser och kongresser. Vi finns med kontor både i Visby och Stockholm. Hos oss får företag, organisationer, föreningar, institutioner och myndigheter kostnadsfritt råd och stöd inför att arrangera ett möte på Gotland. Vi slussar kunden till de mest lämpade leverantörerna på ön.

GCB erbjuder kunden bland annat dessa tjänster:

 • Framtagande av en formell ansökan om ett möte till Gotland.
 • Framtagande av upplägg och offert för ett möte på Gotland.
 • Presentation av mötesförutsättningarna på Gotland.
 • Visningsresa, GCB presenterar mötesförutsättningarna på plats, t ex hotell, möteslokaler, aktiviteter och transporter.
 • Preliminärbokning av boende och möteslokaler inför möte.
 • Hitta rätt samarbetspartners inom mötesbranschen för genomförandet av ett möte.
 • Tillhandahålla marknadsföringsmaterial som t ex broschyrer, PowerPointpresentationer, bildmaterial.

GCB representerar hela Gotland som mötesplats och har ett partnerskap med företag inom den gotländska mötesindustrin. Tillsammans jobbar vi för att utveckla mötesplatsen Gotland.

Partners i Gotland Convention Bureau erhåller följande

 • Bearbetning av kongressarrangörer/mötesplanerare nationellt & internationellt.
 • Marknadsföring enligt aktivitetsplan, tas fram årligen i samarbete med partners.
 • Deltagande i kundaktiviteter och mässor.
 • Möjlighet till information om kommande möten på Gotland genom månatlig rapportering av GCB.
 • Profilering vid visningsresor/site inspections för mötesköpare och -planerare utifrån kundens behov och önskemål.
 • Uppföljning och statistik på genomförda aktiviteter samt branschinformation.
 • Informations- och fokusgruppsmöten.
 • Styrning och måluppföljning via en styrgrupp bestående av ett antal partners

På vår officiella hemsida Gotland.com/moten-konferens kan man hitta mer information om verksamheten, våra tjänster samt aktuell information om möten på Gotland.

Lär känna oss

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill veta mer

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi är medlemmar i följande branschorganisationer och nätverk

MPI

MPI är en global organisation med över 20 000 medlemmar i fler än 60 länder. Hälften av alla medlemmar är event- och konferensköpare och hälften är leverantörer i mötesindustrin. En mix som ger dynamik, spännande möten och ett nätverk för bättre affärer. [img=logosncvb.png] Gotland Convention Bureau är medlem i ett nätverk för svenska convention bureaus. Swedish Network of Convention Bureaus verkar efter två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri.

NULL