Turistbyrån

Turistbyrån är Gotlands officiella turistinformation och ligger i Donnerska huset i Visby. Vårt uppdrag är att tillhandahålla lättillgänglig och neutral information för personer som vill uppleva Gotland, såväl besökare som bofasta. Det personliga mötet är vårt viktigaste verktyg och vi tar emot besökare året runt.

Vi ska vara så tillgängliga som möjligt och möter därför våra besökare även via telefon, e-post, sociala medier och andra kanaler som passar. I den fysiska turistbyrån har vi ett stort antal broschyrer och säljer även souvenirer.

Vi är dock inte vinstdrivande på något sätt utan strävar snarare efter att ha nöjda besökare, med målet att de ska komma tillbaka igen i framtiden.

En av våra viktiga funktioner är att behärska utländska språk. Utöver svenska så behärskar vår ordinarie personal engelska, spanska och tyska. Under sommaren försöker vi dessutom få in ytterligare språk i den mån det är möjligt. För att kunna möta våra internationella besökare använder vi även material som till exempel Arrival Guides, för att täcka flera språk än de vi har på hemsidan, idag svenska och engelska.

Vi hanterar även en app – Öppet Gotland – för att i realtid kunna presenter vad som är öppet på Gotland året om.

Lite kort statistik

  • Vi har ca 100 000 besökare/år i turistbyrån
  • Vi distribuerar ut 30 000 kartor, 50 000 broschyrer mm mm

Om du som turistföretagare vill ha ditt material i turistbyrån, använda appen mm så hör av dig till oss på 0498-201700 eller info@gotland.com

NULL