Evenemang

Evenemang är en växande marknad. Det innebär att allt fler regioner arbetar med att profilera och marknadsföra sig för att attrahera och bygga upp evenemang. Gotland håller på att utvecklas till en attraktiv destination för både små och stora evenemang. Vi har många stora veckolånga profilevenemang såväl som kortare event. Evenemangen spänner från smala event inom kulturområdet till breda idrottsevenemang.

Evenemangsbyrå

Inspiration Gotland har fått i uppdrag att bygga upp en Evenemangsbyrå för Gotland som dels ska vara en länk mellan evenemangsarrangörer och Region Gotland för att underlätta arbetet med evenemanget och dels vara en del av marknadsföringen av Gotland. Arbetet kommer att drivas i projektform under ett år med start i mitten av 2014 med en förhoppning att det kan bli permanent.

Projektet bygger på den evenemangsutredning som Region Gotland gjorde under 2013.

Länk till Utredningen om evenemang på Gotland (pdf).

Film och fotspårsturism

Region Gotland ingår sedan 2013 i Filmregion Stockholm Mälardalen och kommer under en treårsperiod bygga upp ett filmkluster i Fårösund i nära samverkan med Folkhögskolan, Gotlands Filmfond mfl. Inspiration Gotland kommer att vara en del i detta arbete genom att stödja filmkommissionsarbetet, vara en del i utvecklingen av fotspårsturismen och delta i marknadsföringen av Gotland som en plats för film och filminspelningar.

Länkar:

NULL