Företagsklimat

Region Gotland genomför under åren 2012-2014 projektet Förenkla – helt enkelt. Syftet är att förbättra företagsklimatet och skapa en bättre grund för näringslivets utveckling på Gotland samt stärka attraktionskraften för inflyttare och företagare.

Förenkla – helt enkelt ska leda till ökad förståelse för företagarnas villkor och ge snabb, smidig och rättssäker hantering av ärenden, samt vägledning och tydliga beslut. Projektet ska även ge ett positivt förhållningssätt till företagande och stärkta medarbetare. Arbetet påbörjades under 2012 och regionstyrelsen beslutade i januari 2013 om ett stort antal aktiviteter som därefter genomfördes. Regionstyrelsen beslutade i december 2013 att fördjupa arbetet med Förenkla – helt enkelt under 2014. Förenkla – helt enkelt är ett projekt som bygger på en modell som är framtagen av organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den går ut på att först ta reda på vad företagarna tycker. Det görs genom en insiktsmätning. Mätningens resultat ligger därefter till grund för en handlingsplan som Region Gotland nu genomför. Inspiration Gotland deltar i arbetet med att säkerställa en bra process för etableringslotsning och marknadsföring av Gotland för företagsetableringar och inflyttare. Vi kommer även att upprätta en funktion för nyhetsbrev under 2014 för att på ett bättre och enklare sätt nå ut till de gotländska företagarna med information om vad som är på gång inom regionen och även kunna bjuda in bredare till frukostmöten mm.

Länkar:

 

NULL