Kryssningar

Gotland är redan i dag en populär kryssningsdestination, med 55 000 besökare och 64 anlöp 2013. Under flera år har den starka tillväxt inom kryssningsturism i Östersjön inte kommit Gotland och Visby till del på grund av bristande kapacitet i Visby hamn, men vi har trots det hela tiden arbetat för att öka kryssningsturismen till Gotland och samverkar i olika kryssningsnätverk såväl lokalt som internationellt. Syftet är att jobba med omvärldsbevakning  och att skapa relationer med andra destinationer för att gemensamt kunna marknadsföra Östersjön som en viktig kryssningsdestination och kunna behålla den kryssningsturism som idag finns innan en ny kryssningskaj är på plats.

Det långsiktiga målet för Gotland som destination är att återfå sin starka position på marknaden och på sikt vinna Cruise International Award 2022.

Kryssningskaj

Gotland utvecklas just nu som en kryssningsdestination. Den nya kryssningskajen kommer att stå klar 2018.

Kryssningsnätverk

Gotland deltar aktivt i Cruise Baltic, ett nätverk som består av 28 destinationer från tio länder och som gemensamt arbetar för en utveckling av Östersjön som kryssningsdestination. Vi leder även ett lokalt kryssningsnätverk med deltagare från Visby port, skeppsmäklare, handeln i Visby, guide och aktivitetsföretag samt transportörer.  Kryssningsnätverket välkomnar företag som på olika sätt vill vara med och utveckla Gotland som kryssningsdestination. Anmäl ditt intresse till mailto:malin.wahlstrom@gotland.com

Länkar:

NULL