Turism

Den gotländska besöksnäringen har varit på stadig tillväxt under en lång tid och är en av de största näringarna på Gotland. En stor utveckling sker både inom näringen och genom olika gemensamma projekt och utvecklingsinsatser. Det finns också ett antal nätverk som vi är med i för utvecklingen av turismen.

NULL