Medeltidsveckan vinnare av Gotlands Turismpris 2015

Medeltidsveckan på Gotland är en av 15 aktörer som har nominerats till Stora Turismpriset 2015. Detta gör de genom att vinna Gotlands Turismpris och därmed representera Gotland i den nationella tävlingen.

Stora Turismpriset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, och vinstsumman är på 100 000 kronor. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. Dessutom får respektive läns kandidat en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Läs mer om Stora turismpriset samt de nominerade.

NULL