Utveckling & Projekt

Region Gotland både driver och deltar i olika projekt för utveckling av Gotland som en destination både för besökare, inflyttare, företag och evenemang. Vi deltar också i både regionala, nationella och internationella nätverk och organisationer. Till grund för dessa utvecklingsprojekt ligger Region Gotlands styrdokument Vision Gotland 2025 och det Näringspolitiska programmet (NPP).

 

NULL