Möten och kongresser drar in miljoner

Hittills i år har Gotland Convention Bureau varit med och vunnit hem kongresser till ett värde av drygt 30 miljoner kronor för det gotländska näringslivet. Det är värden som kommer komma de gotländska företagen till gagn de kommande åren. Bland dessa kan nämnas Landsbygdsriksdagen som kommer hit 2016 och RFSLs förtroenderåd som kommer till ön nästa år.

Varje mötesdeltagare spenderar runt 3 000 kr per gästnatt under sin vistelse, det innebär att ett möte med 150 deltagare som stannar i 2 nätter ger ca 1 miljon kronor i intäkter till ön. Möten är värdefulla för Gotland på så många sätt, det ger stora intäkter till näringslivet samtidigt som det breddar bilden av Gotland. Avgörande för alla möten har varit att det funnits gotländska organisationer eller företag som velat få dessa möten till Gotland. Det är som en mindre OS-ansökan att vinna hem ett möte. Kan du vara med och locka möten till Gotland?

Gotland Convention Bureau hjälper Gotland att vinna hem värdefulla möten!

Gotland Convention Bureau (GCB) hjälper företag och organisationer på Gotland att bjuda hit sina nätverk, konferenser, kongresser och events – utan att det kostar en krona. GCB är en dörröppnare till Gotland som ska göra det enkelt för mötesarrangörer att förlägga sina möten här. Det är möjligt tack vare en finansiering av Region Gotland och näringslivet inom mötesindustrin på ön.

Varför är möten viktigt att satsa på?

Möten är värdefulla för Gotland på så många sätt, det ger stora intäkter till näringslivet samtidigt som det breddar bilden av Gotland. De populäraste mötesmånaderna är maj och september men möten sker året om och självklart ska vi försöka få så många som möjligt att välja Gotland! Vi märker också att många av de mötesdeltagare som kommer till Gotland aldrig har varit här tidigare. Detta innebär också att vi utökar vår målgrupp av privatbesökare då många vill återkomma och dela upplevelsen av Gotland med sin familj.

Vad kan då Gotland Convention Bureau hjälpa till med?

GCB kan hjälpa till med all research om vad som får en mötesarrangör att välja Gotland. Vi jobbar fram lockande ansökningar innehållandes bilder och lockande beskrivningar av Gotland för att vinna hem möten. Vi kan bjuda hit mötesarrangörer och visa dem runt på ön samt tar alla kostnader i samband med detta. GCB ger en helhetsbild av möjligheten för möten på Gotland och representerar därmed hela näringslivet. Vi finns med från tanke till att mötesarrangören väljer Gotland.

Men hur kan ni vara kostnadsfria?

GCB finansieras till hälften av det gotländska näringslivet och till hälften av Region Gotland. Det gör att våra kunder kan få rådgivning och hjälp helt gratis. Och när en organisation väljer att förlägga sitt möte här så lämnar vi över genomförandet och affären till det gotländska näringslivet som faktiskt är de som ska tjäna pengar på att vi får fler besökare till Gotland. Och får vi fler besökare och möten hit under hela året så kan också företagen anställa fler och så fortsätter det.

NULL