Om oss

Inspiration Gotland är ett regionalt destinationsbolag med huvuduppgift att marknadsföra, utveckla och stärka Gotland som destination och därmed bidra till att skapa tillväxt i regionen. Vi arbetar för en positiv utveckling av Gotland som en plats att besöka, mötas, bo och driva företag på. Vi jobbar ytterst mot de mål som är uppsatta i Gotlands Vision 2025. Inspiration Gotland arbetar även med destinationsutveckling, oftast genom olika projekt som drivs i samarbete med näringslivet och andra organisationer.

Bolaget består av fyra verksamheter som vill hjälpa dig med en samlad och enklare kontaktväg till Gotland.

Turistbyrån

Den självklara informationskanalen för turister på Gotland. Vi ger tips. Vi visar vägen. Vi inspirerar till att upptäcka allt som Gotland har att erbjuda. Här finns all information om Gotland samlat på ett ställe.

Själva byggnaden hittar du här

Inflyttarbyrån

Inflyttarbyrån är en inspirations- och informationskälla för personer som har en längtan att flytta till Gotland och för de som ännu inte vet att de längtar hit. Vi kan lotsa i rätt riktning, svara på frågor, hitta kontakter och vara ett stöd i processen.

Näringsliv- och etableringsservice

Marknadsför och utvecklar Gotland som en attraktiv etableringsort för företag. Med vårt breda kontaktnät både inom regionen och näringslivet, hjälper vi företagare rätt avseende t ex stöd, rådgivning och kontakter med myndigheter. Kort sagt en vägvisare för dig som företagare på Gotland eller för dig som vill flytta hela eller delar av ditt företag till Gotland.

Gotland Convention Bureau

Ger företag och organisationer kostnadsfria råd och inspiration för att arrangera ett framgångsrikt möte på Gotland. Vi stöttar och hjälper även lokala initiativtagare som vill stå värdar för ett möte.

Vill du veta mer om oss och vad vi gör så hittar du det på www.inspirationgotland.se

NULL