Almi Företagspartner Gotland

Donners plats 1, Visby, Gotland

Almi Företagspartner kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvilliga lån när ingen annan gör det. Bärkraften i idén och företagets framtidspotential har större betydelse än de reala tillgångarna. Flera olika typer av lån erbjuds.

NULL