RegionInvest Gotland

Donners plats 1, Visby, Gotland

RegionInvest Gotland investerar i utvecklingsbara företag med sin huvudsakliga verksamhet på Gotland, utan begränsning till specifika branscher, i syfte att medverka till att lönsamma företag skapas och utvecklas på Gotland.

NULL