Länsstyrelsen

Visborgsallén 4, Visby, Gotland

Länsstyrelsen kan via Landsbygdsprogrammet stödja aktörer och företagare på landsbygden genom bidrag för att starta eller utvidga företag, men också för att höja kompetensen hos företagen.

NULL