Region Gotland

Visborgsallén 19, Visby, Gotland

Region Gotland hanterar ett antal myndighetsuppgifter där företag många gånger är kunder. Det rör sig om bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd, brandtillsyn och serveringstillstånd. Region Gotland ska i detta bidra till ett gott företagsklimat genom en snabb, smidig och rättssäker hantering med ett gott bemötande och förståelse för företagens villkor. 

NULL