Länsstyrelsen

Visborgsallén 4, Visby, Gotland

Länsstyrelsen har bland annat som uppgift att verka för regional tillväxt och att den nationella tillväxtpolitiken får genomslag i länet. Därför samverkar de med andra statliga myndigheter, regionen, näringslivet och organisationer. Som företagare kan du kontakta Länsstyrelsen i mänga olika frågor

NULL