Enterprise Europe Network (EEN)

Gotland

Enterprice Europe Network viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen, som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen. Bakom det svenska nätverket står 15 nationella och regionala näringslivsorganisationer, däribland ALMI Företagspartner, forskningsinstitut med flera.

NULL