Tillstånd

Visborgsallén 19, Visby, Gotland

Region Gotland har hand om det flesta tillståndsärendena, det kan vara allt från bygglov, brandskydd och miljöfarlig verksamhet.

Mer utförlig information hittar du på www.gotland.se

Öppettider kundtjänst, måndag-fredag kl 8-17
Telefon: 0498-26 90 00

NULL