Svenskt Näringsliv

Hamngatan 3, Visby, Gotland

Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation och företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Uppdraget är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

NULL