LRF

Broväg 10 B, Visby, Gotland

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och
företagarorganisation för människor och företag inom de gröna
näringarna. LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med
jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina
ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

NULL