Hushållningssällskapet på Gotland

Roma Lövsta 2, Mellersta Gotland Romakloster, Gotland

Hushållningssällskapet på Gotland är en fristående medlemsorganisation vars verksamhetsidé är att genom kunskapsspridning främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden.