Östsvenska Handelskammaren

Donners plats 1, Visby, Gotland

Östsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i Södermanland, Östergötland och på Gotland. Genom Handelskammaren gör de östsvenska företagen sin röst hörd hos politiker och beslutsfattare och bidrar till att skapa bättre möjligheter för sina medlemmar att utveckla sina affärer.

NULL