Rekordsommar. Sant eller falskt?

Sommaren 2014 beskrevs av många som en riktig rekordsommar med härligt väder och idel positiva siffror för aktörer inom besöksnäringen. Frågan är då, hur gick det för sommaren 2015? Kunde vi följa upp med ännu en succésommar? Det ser faktiskt så ut.

Sommaren 2015 kommer inte att gå till historien som en av de finaste, varmaste eller soligaste. Gotland låg förvisso långt fram i den så kallade Solligan (som mäter antalet soltimmar från midsommar och sju veckor framåt) men sett över hela sommaren var det förhållandevis få riktigt soliga dagar. Det verkar dock inte ha haft någon större inverkan på turismen. Svenskarna reste överlag väldigt mycket under 2015 och Gotland var som vanligt ett populärt resmål, genom att vara ”utomlands i Sverige”. Detta förstärktes troligen av oroligheterna i vår omvärld samt den svenska kronans svaga ställning gentemot många andra valutor, vilket gör det dyrare att semestra i utlandet.

Sommaren 2014 var det första året någonsin som vi nådde över 2 miljoner resenärer med färja och flyg, främst på grund av att flyget hade en väldigt positiv utveckling men också för att Destination Gotland har en fortsatt stark position med stora volymer. Nu är 2015 inte slut på långa vägar men mycket talar för att vi går mot ännu ett rekordår. Under perioden maj-augusti visar Destination Gotland på en ökning med en dryg procent (11 000 resenärer) och flyget fortsätter sin positiva utveckling med en ökning på dryga 5 procent (10 000 resenärer) under sommarperioden och 7 procent på hela året.

Sommaren går dock inte att summera i sin helhet riktigt än och anledningen till detta är att vissa data inte är tillgängliga. I första hand gäller det kommersiella gästnätter, där statistiken släpar en dryg månad och där vi i skrivande stund inväntar siffrorna för augusti. En annan anledning till att vi inte vill summera sommaren riktigt än är att den helt enkelt inte tagit slut. Många anser att sommaren pågår från juni till augusti men faktum är att har Gotland en hel del besökare även under sensommarn och då framförallt september. Ofta handlar det om utländska besökare, pensionärer etc. som har helt andra semesterperioder, ledigheter eller resmönster än den ”vanliga svensken”.

Sammanfattningsvis så ser det alltså förhållandevis bra ut och vi har en positiv utveckling inom de flesta områden. Många företagare uppger sig också vara mycket nöjda med den gångna sommaren och det är kanske den viktigaste faktorn.

NULL