Uppföljning av varumärket Gotland

Nu är utvärderingen av vårt gemensamma varumärke klar.

Sedan 2008 har Gotland arbetat med en bred förankrad varumärkesstrategi och samma år antogs också Vision Gotland 2025 som visar hur ön ska utvecklas långsiktigt. Nu har vi utvärderat arbetet för att se om vi behöver hitta nya vägar framåt för varumärket Gotland.

Gotland är fortfarande ohotad som ett av Sveriges starkaste platsvarumärken. Däremot är vi fortfarande relativt okända som en plats där man kan bo på och kännedomen om Gotland som en plats för arbete och företagande är riktigt svagt och så där behöver vi jobba mer, säger Sofia Wollmann, VD på Inspiration Gotland.’
I år har det genomförts en undersökning av hur inflyttande personer till ön ser på Gotland och vad de tyckte om sin flytt hit. Undersökningen visar att förväntningarna är höga men ändå infrias för 8 av 10 inflyttare.

För många är drömmen om Gotland något som börjat långt innan flyttillfället. En stor del av inflyttarna har tidigare haft fritidshus på ön, växt upp på Gotland eller varit på besök under en längre tid.

På minussidan kan nämnas att många upplever det svårt att komma in i det sociala livet på ön samt att utbudet av boende- och arbetsmöjligheter upplevs begränsat av många inflyttare.

Nu kommer vi jobba vidare med resultaten och försöka förbättra oss på de områden som har visat sig vara hinder för inflyttning, säger Sofia Wollmann.

Läs rapporterna från utvärderingen:

NULL