Gotland Stories

Museum Visby
Aktivitetsbild
Genom Gotland Stories ställer vi frågan om vad som inryms i beskrivningen och kommunikationen av Gotland. Utställningen försöker genom konstnärers reflekterande perspektiv vidga, nyansera eller utmana narrativet om platsen. Utställningen pågår 11/6-6/11 på Fornsalen.
Det finns dominerande föreställningar och egenskaper som tillskrivs Gotland. Tydligast basuneras budskapen genom turistbroschyrer och reklamkampanjer. Det som förmedlas kan uppfattas som härligt och lockande, men även vara missvisande, inte sällan exotifierande och förminskande.

Genom Gotland Stories ställer vi frågan om vad som inryms i beskrivningen och kommunikationen av Gotland, och vilka och vems berättelser som inkluderas i det dominerande narrativet. Utställningen försöker genom konstnärers reflekterande perspektiv och mångfacetterade konstverk att vidga, nyansera eller utmana narrativet om platsen. Inte för att göra anspråk på en sann, rätt eller heltäckande bild utan för att ge uppmärksamhet åt dessa frågor.

I utställningen presenteras alltifrån måleri, fotografi, grafik och skulptur till animation, video och installation. Den övergripande tematiken spänner brett och saxar mellan aktuella ämnen som turism, identitet, representation, hierarkier, hållbarhet, natur, kulturarv, samtid, centrum och periferi.

Medverkande konstnärer: Kristina Frank, Nicola Godman, Jonna Hägg, Torbjörn Limé, Juri Markkula, Ina Porselius och Knut Stahle. Curator: Angelica Blomhage

TID: Utställningen visas på Gotlands Konstmuseum, Fornsalen, 11 juni-6 november 2022. Vernissage 11/6 klockan 13:00.

BILD:
Juri Markkula, detalj från dopfunten i Lau. 

Gotland Stories

Du kanske också är intresserad av: