Mobilitetsveckan 16 till 22 september

Övrigt leva och bo Visby
Aktivitetsbild
Gotland ställer om
Hållbart
Klimatsmart
Hållbara resor och transporter på Gotland - hur får vi till det? I september är det dags för en temavecka om mobilitet, fylld med aktiviteter.

Den Europeiska mobilitetsveckan, kort kallat Mobilitetsveckan, äger rum runt om i Europa mellan den 16 och 22 september varje år. Initiativet togs för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.
Varje kommun eller region utformar sina egna aktiviteter under veckan. Det kan exempelvis handla om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också röra resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter. Föreningar, organisationer och företag kan alla bidra utifrån sitt perspektiv. Vi på Energicentrum Gotland koordinerar temaveckan på Gotland.

Här hittar du alla aktiviteter under Mobilitetsveckan.


Tidigare Trafikantveckan
Veckan gick tidigare under namnet Trafikantveckan. Efter en omröstning om namnet bland Sveriges kommuner vann förslaget Europeiska mobilitetsveckan, eftersom det ansågs vara ett tydligare och mer rättvisande namn. Det engelska namnet på veckan är European Mobility Week.

logotyp

Du kanske också är intresserad av: