Norsta Auren

-

Vacker ca 4km lång sandstrand på Fårös västra sida. Inga faciliteter.

Norsta Auren