Gotland Grow

För dig som vill starta nytt eller växa ditt företag på ön finns ett väl utvecklat system för att främja företagande och nyetablering. Det företagsfrämjande systemet på Gotland består av många samverkande intressenter som ger stöd och hjälp för att göra entreprenörslivet här så smidigt som möjligt.

Etablera och utveckla företag på Gotland

För dig som vill starta nytt eller växa ditt företag på ön finns ett väl utvecklat system för att främja företagande och nyetablering. Det består av många samverkande intressenter som ger stöd och hjälp för att göra ditt entreprenörsliv här så smidigt som möjligt.

Här är det alltid hög energi och mycket på gång. Företagandet på ön präglas av kreativitet, närhet och samverkan mellan människor och företag. Livskraften och livskvaliteten som lockar många att flytta hit speglas också i vårt företagsklimat. Därför är Gotland också en bra plats att utveckla kreativa och platsoberoende företag inom exempelvis tech, IT eller spelutveckling.

Det gotländska varumärket är starkt och till hjälp för många av öns företagare. Upplevelser inom vår besöksnäring står högt i kurs bland både boende och besökare, och livsmedel och produkter som är producerade på Gotland upplevs hålla hög kvalitet och är eftertraktade i stora delar av Sverige.

Det företagsfrämjande systemet

Banker

Lokaler och mark

Inkubatorer

Finansiärer

Nätverk

Affärsrådgivning

Tillstånd

Nyföretagande och startup

Vi är måna om att du ska hitta rätt. Kontakta oss därför gärna för vägledning genom att skicka ett mail till foretagsradet@gotland.se och beskriva lite mer om dig, ditt team och din idé. Du får svar från en personlig kontakt hos oss inom 2 – 4 arbetsdagar.

Frågor att besvara:
1. Vad kallar du ditt företag eller idé?
2. Vad heter du?
3. Hur kontaktar vi dig? (E-post, Telefonnummer)
4. Beskriv företagets verksamhet/idén och hur långt ni har kommit.
5. Beskriv den vägledning du ser att ni är i behov av.

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan