Hansa Destinations AB

Båt Visby
Verksamhetsbild omslag
Arbetsgivare
Året runt
Hållbart
Klimatsmart
Hansa Destinations är ett dotterbolag till Rederi AB Gotland, och systerbolag till Destination Gotland.
Fartyget M/S Drotten kör i Hansa Destinations regi. Fartyget byggdes för trafik mellan Gotland och fastlandet. Inför trafikstarten mellan Sverige och Tyskland byggdes hon delvis om, bland annat byggdes en ny trevlig bar. Fartyget är 196 meter långt, kan ta 1500 passagerare och går i 28,5 knop.

Hansa Destinations AB