Lille Ihre, Hellvi

-

Gravfältet är ett av Gotlands största med över 600 synliga gravar från järnåldern. På den södra delen finns de yngsta gravarna, som är från vikingatiden. Anläggningarna består av runda stensättningar och rösen och har visat sig vara rika på vapen. Även en bildsten har påträffats vid en av undersökningarna.

Lille Ihre, Hellvi

Du kanske också är intresserad av: