Textil Gotland

Övrigt kultur och nöje Visby
Föreläsning
Förening
Hållbart
Höstlov
Jul
Kurs
Påsk
Sportlov
Visbydagen
Textil Gotland är en ideell förening för textilt aktiva med anknytning till Gotland.
Textil Gotland är en ideell förening. Föreningen har till ändamål att främja textil verksamhet på Gotland genom att utgöra ett forum för information och kommunikation samt kunskaps- och kompetensutveckling. Textil Gotland skall stödja och initiera företagsutveckling.