Vallhagar

-

Vid Vallhagar i Fröjel finns flera förhistoriska husgrunder. Här kan man se hur en stor järnåldersby på Gotland kan ha sett ut. Här bodde människor under minst 500 och kanske 1 000 år.

Vallhagar

Du kanske också är intresserad av: