Central Baltic Hansa

Projektet Central Baltic Hansa inleddes i oktober 2015 och syftar till att återuppliva och stärka det gemensamma varumärket Hansan. Med detta vill vi visa att Hansan inte bara handlar om medeltida historia utan att det i allra högsta grad är ett levande historiskt arv.

Genom projektet kommer tre perspektiv att hållas, det lokala som bidrar till att utveckla befintliga attraktioner och göra dem kände för en bredare publik, det nationella som syftar till att föra städer och deras attraktioner samman för att stärka den nationella turistprodukten samt det internationella, vars syfte är utveckla gränsöverskridande paket.

Detta innebär att de deltagande städerna kommer att kunna ge mervärde till Hansaturismen i sin helhet och att konceptet i sin tur kommer att kunna överföras till andra Hansaregioner i Europa. Projektets konkreta resultat kommer därför att vara:

  • Fler paketerade upplevelser,baserade på gränsöverskridande samarbeten.
  • Fler besökare på destinationerna.
  • En bidragande faktor till säsongförlängning, eftersom kulturturism i hög grad sker året runt.
  • En ökad ekonomisk aktivitet, med fler arbetstillfällen som följd.

I projektet deltar de lettiska städerna Cēsis, Koknese, Limbaži, Pārgauja Kuldīga, Valmiera och Vidzeme, de estniska städerna Viljandi och Pärnu samt Gotland, som genom Inspiration Gotland också är projektägare.

Projektet har en total budget på 2 180 939€. Av dessa pengar står EU för 1 775 573€.  Inspiration Gotlands del uppgår till 565 555€

Projektperiod: 2015-10-01 – 2018-12-31

 

eu-flag-swedish-vertical-rgb-268x300cb-logo-rgb-300x95Logo_Städtebund_DIE_HANSE_Entwurf2