augusti
13

Battle of Wisby - Slaget vid ringmuren

Teater Mellersta Gotland
Evenemangsbild omslag
Medeltidsveckan
Flera hundra deltagare från nästan 20 länder återskapar återigen ett av de mest kända och sägenomspunna slagen i Sveriges historia.
Under eftermiddagen har du möjlighet att vara med om något unikt. Hör slamret av hovar, klangen av stål och vinandet av pilar. Slaget kommenteras av kunnig ciceron i högtalarsystem. Ta med något att sitta på, publiken sitter i grässlänten på säkert avstånd men ändå så nära så vapenskrammel, kommandon och rop hörs.
Battle of Wisby är ett så historiskt korrekt återskapande som modern historisk forskning kan ge oss.

Slaget vid Visby, även känt som slaget vid Korsbetningen, var ett avgörande fältslag under Valdemar Atterdags invasion av Gotland. Slaget stod den 27 juli 1361 mellan den danska armén och ett ungefär lika starkt bondeuppbåd, vid Visby Ringmur.
Slaget är särskilt känt i dag på grund av de avsevärda fynd av mänskliga kvarlevor och rustningar som senare gjorts på platsen. När de massgravar som anlades vid Solberga kloster (där minneskorset idag står) i anslutning till slagfältet grävdes ut i början av 1900-talet var det en mindre sensation, då de gravlagda inte hade klätts av och därför fortfarande bar ringbrynjor, harnesk och andra rustningsdelar som nu kan ses igen vid Ringmurens skugga

Notera att denna programpunkt kräver Medeltidspass och platsbiljett.

Tillfällen
Boka biljetter
logotyp

Eventet arrangeras av