april
26

Inspiration, kunskap och samverkan – så får vi Gotland att ställa om!

Övrigt arbeta och utveckla Visby
Evenemangsbild omslag
Gotland ställer om
Hållbart
För att ge mer kraft åt ”Gotland ställer om” behövs mer aktiviteter och mer samverkan. Vi bjuder därför in till en träff för inspiration och kunskapshöjning, diskussioner kring aktiviteter, samordning och samverkan.
Folkbildningskampanjen ”Gotland ställer om” har varit igång i drygt två år och 50 olika aktörer har valt att ställa sig bakom kampanjen. Ett flertal åtgärder har genomförts för att höja kunskapen om energi- och klimatfrågor, både inom organisationer och för allmänheten. Men ännu har Gotland en lång väg kvar att gå till klimatneutralitet 2040 – och här vill vi bidra!

Därför anordnar vi under året tillfällen för diskussioner, erfarenhetsutbyte, samordning och samverkan. Under årets andra träff fördjupar vi oss kort i temat klimatpsykologi; om klimatkänslor och gemensamt agerande.
Vi bjuder på fika.

Program
  • Introduktion
  • Tema: Om klimatkänslor och gemensamt agerande 
    Skolpsykolog Vera Mårtens berättar om känslornas roll i klimatarbetet utifrån arvsfondsprojektet Terra-Pi – och hur vi kan bidra till att främja både barn- och ungdomars hälsa och samhällets engagemang för klimatfrågan.
  • Laget runt – aktiviteter och idéer framåt, samverkansbehov?
  • Sammanfattning och avslut
Tillfällen
Anmäl dig här
logotyp

Övrig information

Eventet arrangeras av