september
21

Samordningsmöte för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel på Gotland

Övrigt arbeta och utveckla Visby
Evenemangsbild omslag
Gotland ställer om
Infrastrukturen är en förutsättning för omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Genom att på mötet få insyn i pågående och framtida arbete och diskutera hur vi ytterligare kan samordna och samverka finns en potential att öka omställningstakten på Gotland.
Utifrån plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel har aktörer på Gotlands träffats årligen för att utbyta kunskap om nuläge, ansvar och initiativ för arbetet med omställningen till fossilfria transporter i länet. Syftet med mötena är att underlätta och snabba på omställningen. Sedan januari 2022 deltar Gotland som region också i framtagandet av en ny digital plattform som samlat ska visa upp behov av samt planerade laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel.

Tid: Onsdag den 21 september kl.09:00 – 12:00

Plats: Joda Bar & Kök. Skeppsbron 24, Visby.

Målgrupp: Aktörer som är intresserade av att bidra till etablering av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, exempelvis som leverantör, transportör och beställare (privat och offentlig).
Tillfällen
Anmälan sker på Länsstyrelsen webbsida
logotyp

Eventet arrangeras av