augusti
19

Sommarsamtal om klimatet

Övrigt leva och bo Södra Gotland
Evenemangsbild omslag
Gotland ställer om
Hållbart
Klimatsmart
Gretas Gamlingars och Vuxenskolans klimatsamtal. 9 olika samtal med gäster i Bottarves museiträdgård (Vid dåligt väder är vi i museets teater). Fredagar kl 14 - 15 mellan 8/7 -26/8. Se hela programmet nedan.
.
8 juli. Klimatkrisen – demokratins största utmaning?
Staffan Laestadius , professor emeritus på KTH, skrev i våras en debattartikel i
DN: Våra folkvalda politiker sviker oss i skuggan av klimatkrisens djupa allvar.

15 juli. Går det att driva en grandios klimatsmart restaurang?
Danyel Couet Krögare med stora ambitioner på Storsudret.

22 juli. Hur klarar vi klimathotellet?
Centerns Eva Nypelius och socialdemokraternas
Meit Fohlin samtalar med några av de 5% av befolkningen på Storsudret, som under våren
deltog i 4 klimatsamtal.

29 juli. Resor och mobilitet är vårt största område för klimatutsläpp som konsumenter –
men vi kan hitta bättre livsmönster och vardag!

Owe Ronström , Ordf. Gothems sockenförening, professor i etnologi och riksspelman har tankar om lösningar!

5 augusti. Biologisk mångfald och klimatet. Vad betyder vårt lantbruk och våra
strandängar i framtiden? Importera?

Karin Bengtsson , ekolog vid Uppsala Universitet och Terje Larsson , mjölkbonde i Augstens samtal om vår framtid.

12 augusti. Praktiska erfarenheter av att leva klimatsmart på Storsudret!
Hur kan vi använda solel och regnvatten? Finns det klimatsmarta och billiga bilar?
OCH kan vi låta gamla husmoderstips komma till heders igen?

19 augusti. Existentiella frågor i klimatkrisen.
Benjamin Ulbricth,tidigare uppskattad präst på Storsudret, som nu arbetar i Visby stift.

26 augusti. Vindkraft – möjlighet, men också hett? (OBS tiden kl 13.00 – 14.30)
Företaget OX2, med 5 miljarder kronor i årsomsättning, vill investera i en vindpark två mil
söder om Hoburgen. Henrik Sjöström OX2s kock för havsbaserad vindkraft. Östen Ekengren
tidigare IVL, Svenska Miljöinstitutet. Hans Nilsson Hamrabo och projektledare för den
landbaserade delen av projektet. Andreas Wickman är Burgsviksbo och en av Sveriges                                                  
främsta inom vindkraft. Andreas bidrar med frågor. 

Samtalen ingår i Gotlands Energi- och Klimatkampanj!

Tillfällen
logotyp

Eventet arrangeras av

Du kanske också är intresserad av: