Båtturer till Stora Karlsö

Klintehamn

INGEN TRAFIK 2020

Stora Karlsö är ett naturreservat med ett rikt fågelliv. Stora kolonier av sillgrissla och tordmule häckar med tusentals par på ön. Andra vanliga häckfåglar är ejder, svärta, gråtrut och silltrut. Öns rika flora innehåller ett flertal sällsynta arter som t ex våradonis, karlsösallat, gullborste och gotlandsnunneört.

Biljetter kan köpas över disk på Turistbyrån i Visby eller Karlsöbokningen, www.storakarlso.se