Gamle Hamn

Norra, Gotland

Under medeltiden var Gamle Hamn en hamn både för handel och fiske. Gamle Hamn är nu ett naturreservat med raukar och fornlämningar från Vikingatiden, den mest kända rauken är "Kaffepannan" eller "Hunden".