Lickershamns gästhamn

Norra, Gotland

Fiske- och småbåtshamn på nordvästra Gotland. ca 28 km norr om Visby. Insegling på enslinje. Hamndjup 2-3m. Gästhamnen har 45 gästplatser.