Norderstrand

Visby, Gotland

Mindre strand med gång- och cykelavstånd från Visby. Sandstrand med stenbotten.