GUBIS Platsutvecklingsprojekt 2022-2025

Bostad Södra Gotland
Aktivitetsbild
Aktivitetsbild
Ett treårigt tillväxt,- och platsutvecklingsprojekt med utgångspunkt från två skolorter, Stenkyrka och Kräklingsbo. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en huvudmålgrupp av unga och familjer med barn att kunna stanna kvar, flytta till och återvända till landsbygden.
Läs mer om GUBIS PLATSUTVECKLINGSPROJEKT här:
https://gubis.se/platsutvecklingsprojektet/
logotyp

Övrig information

Aktiviteten arrangeras av