Det är viktigt att vi fortsätter hjälpas åt för att minska smittspridningen av Covid-19
på Gotland. Läs mer under Tillsammans tar vi ansvar om vad företagen på Gotland
gör, och vad som förväntas av oss alla. På Turistbyrån ger vi också
extra många tips på aktiviteter som man kan göra utomhus.
Välkommen till Gotland.