Bild från klassrum med lärare och elever i grundskolan

Arbeta på Gotland


Gotlands näringsliv är en blandning av stora och små företag i olika branscher vilket resulterar i en omväxlande arbetsmarknad som präglas av kreativitet, närhet och samverkan mellan människor och företag.

I den här artikelserien lyfter vi fram några av alla de personer som bor och arbetar på Gotland och du får ta del av deras bild av jobbet, arbetsmarknaden och vilka möjligheter som finns. På köpet får du en glimt av livet på ön, året runt!

Gotland har nyligen passerat 61 000 invånare och antalet gotlänningar växer för varje år. Det är bra på många vis, inte minst för att vi i och med det blir allt fler som tillsammans kan utveckla vår region ytterligare. Många ser Gotland som bara en sommardestination, och det är lätt att tro att det mesta stänger ner när säsongen är slut. Men arbetsmarknaden på Gotland handlar inte bara om besöksnäringen – här finns många yrkeskategorier och möjligheter till spännande jobb och utveckling, året runt.

På Gotland är arbetslösheten relativt låg och tack vare ö-läget finns dessutom behov av bred kompetens och många specialistyrken. Region Gotland är öns största arbetsgivare med fler än 250 yrken att välja mellan. De största yrkesgrupperna finns inom skola, förskola, vård och omsorg.

Omställning och innovation

Gotlands diversifierade näringsliv kännetecknas av en bredd och innovation med stora industrier och mindre företag runt om på ön. Det finns en stark tradition av entreprenörskap som utgör en vital del av öns tillväxt och skapar möjligheter till nya samarbeten och starka nätverk. Uppsala Universitet Campus Gotlands utbildningar och forskningsarbete, särskilt inom energiomställning och hållbar utveckling har ökat rekryteringsmöjligheterna för arbetsgivarna och stärker kopplingen mellan innovation och forskning för både offentligt- och privat näringsliv.

Det finns med andra ord goda möjligheter för den som funderar på en karriär på Gotland!

Få branscher består av så många olika yrkeskategorier som byggbranschen

Byggbranschen är omfattande och spänner över många delar av ett samhälles infrastruktur. För ett fungerande samhälle krävs vägar, bostäder, hamnar, kontor, vatten, avlopp mm. Alla delar är lika viktiga och innefattar många aktörer och olika yrken. 

Läs mer

Att vara sjuksköterska på Gotland – ansvarsfullt, utvecklande och familjärt

På Gotland finns lasarett, vårdcentraler, äldrevård, demensboenden, hemsjukvård samt andra enheter. Som sjuksköterska finns många möjligheter till variation och specialistkunskap. Att verka på en ö innebär i det här fallet att det är långt till nästa sjukhus, och lasarettet i Visby har därför en unik sammansättning av specialister och en enorm kunskapsmässig bredd.

Läs mer
Bild från klassrum med lärare och elever i grundskolan tittar i ett arbetsmaterial

Läraryrken i socken och stad

På Gotland finns 37 grundskolor, folkhögskola och vuxenutbildningar, vilket innebär massor av utbildningsmöjligheter runt om hela ön. Och på så vis också massor av arbetstillfällen! Att vara lärare är ett av samhällets absolut viktigaste yrken och på Gotland kan du välja brett när det kommer till var och hur du vill arbeta.

Läs mer
Lastbilschaufför i hennes lastbilshytt i arbete under körning

Utan yrkeschaufförer stannar Gotland

Att vara yrkeschaufför idag är något helt annat än för bara några år sedan. Som modern lastbilsförare ligger stort fokus på service då man möter många olika kunder dagligen.

Läs mer
Bokuppslag från ett rollspel och en skiss i blyerts i ett block bredvid varandra

Spelkulturen växer på Gotland

Spelområdet innefattar en mångfald av kreativa uttryck och aktörer inom såväl bräd-, figur- och rollspel som digitala spel. Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten har skett. Här finns massor av professionella kulturskapare att inspireras av och fantastiska möjligheter att testa och förverkliga idéer som kan ge både sysselsättning och försörjning.

Läs mer
Arbete inom IT och tech

IT och tech – i ständig utveckling

It- och techbranschen är omfattande och sysselsätter många människor vilket gör den starkt bidragande till Sveriges tillväxt och utveckling. Branschen är otroligt bred och spänner över en rad olika yrkeskategorier inom allt från programvara, drift och IT-tjänster till infrastruktur, säkerhet, programmering och utveckling.

Läs mer