Verktygslåda ikon

Gotlands verktygslåda

Verktygslådan är ett verktyg för hur vi stärker Gotlands varumärke tillsammans. Det är även platsen där du som bedriver verksamhet på Gotland kan göra dig och dina evenemang och aktiviteter synliga på de publika sidorna av gotland.com. Verktygslådan är till för alla som verkar på ön och för de som kommunicerar Gotland. Skapa din profil och ta del av fria bilder, filmer och budskap - och inte minst, bli en del av nätverket och gotland.com.

Skapa profil Logga in

GOTLANDS VARUMÄRKES-
PLATTFORM

01.

Tillsammans bygger vi varumärket

Varumärket Gotland utgörs av allas samlade upplevelse av platsen, människorna, dess organisationer och dess produkter och tjänster. Att utveckla ett varumärke kräver aktivt, målmedvetet och långsiktigt arbete av oss alla tillsammans. Ett starkt varumärke bidrar till positiv samhällsutveckling och att Gotland når sina mål och sin vision.

Vårt varumärke

Varför en varumärkesplattform?

02.

Vision

Begreppet vision syftar till det önskvärda tillståndet för Gotland och visar var vi vill vara några år framåt i tiden. Visionen fyller funktionen som vår ledstjärna och kompass. Visionen är en del i Regional utvecklingsstrategi - Vårt Gotland 2040.

Läs mer

03.

Övergripande mål 2040

Målen tar utgångspunkt i Gotlands utmaningar och visar vad vi vill uppnå på lång sikt. Målen ska ses som en helhet som tillsammans ger en hållbar regional utveckling och leder mot visionen. Målen är definierade i Regional utvecklingsstrategi - Vårt Gotland 2040

Trygghet och inkludering

Energi- och klimatomställning

Nytänkande och utvecklingskraft

04.

Kärnvärden

Kärnvärdena utgörs av fem ord som beskriver våra mest grundläggande och tidlösa värderingar. De tar avstamp i de värderingar som upplevs mest förkippade med Gotland. Samtidigt ger de oss kraften att ta oss mot vår Vision. Kärnvärden vägleder vårt dagliga arbete när vi agerar i Gotlands namn. Kärnvärdena är en del i Vårt Gotland 2040.

Livskraft

Närhet

Kreativitet

Magiskt

Omställning

05.

Position

En position måste vara sann och unik, och samtidigt engagera målgrupperna. Gotland är den enda regionen som också är en ö, så allt som tar sin utgångs- punkt i det är både sant och unikt. För att engagera besökare, inflyttande och företagare, måste vi förstås påtala alla fördelar med Gotland. Men vi ska också vara trovärdiga. Så, när vi ärligt beskriver, eller till och med ”säljer” vår plats, måste öns alla aspekter komma med – men på ett sådant sätt att summan blir övervägande positiv, attraktiv. Vi står stolt upp för öns alla aspekter och är trygga i insikten att det positiva är starkt.

Positionsformel:

 

[ärligt besvär] < [stor fördel]

Läs mer

06.

Budskap

Gotlands budskapsplattform syftar till att skapa attraktivitet och energi för platsen Gotland. Kommunikation där Gotland är avsändare ska förmedla den långsiktiga berättelsen och måla upp livet på Gotland på ett ärligt, attraktivt och engagerande sätt. Det innebär att vi pratar om livet på Gotland ur alla tre perspektiv i vår målgruppstriangel; leva, verka och besöka. Människor som bor på Gotland ska känna igen sig samtidigt som vi vill väcka intresse hos människor från andra platser.

Budskap

Livet på ön

07.

Så här kommunicerar du i linje med det gotländska varumärket

Varumärket Gotland, det vill säga människors uppfattning om vår ö, formas av summan av deras kontakter med Gotland, gotlänningar och gotländska verksamheter. Om vi ger allt för olika intryck blir resultatet spretigt och osammanhängande. Men om vi alla hjälps åt att kommunicera i samma huvudriktning kommer vi gradvis att öka attraktionen för Gotland och stärka det Gotländska varumärket. Ett starkt varumärke kommer i sin tur gynna alla verksamheter som förknippas med Gotland. Varje kontakt vi har med människor utgör ett litet steg som kan ta oss från nuläget mot vår vision och den framtid vi vill skapa.

Guide

08.

Region Gotlands roll

Region Gotlands kommunikation för Gotland syftar till att stärka bilden av Gotland utifrån positionen och på så sätt bidra till att Gotland når sin vision. Gotlands varumärkesbygge kan aldrig lyckas om inte en mängd aktörer talar med en röst. Bred förankring och förändringslust behöver finnas hos medborgare och verksamheter. I relation till andra intressenter på ön manifesteras Region Gotlands roll på fyra olika sätt kopplade till att moderera dialog och driva samverkan. Regionen agerar kurator, storyteller, megafon och katalysator i utvecklingen och kommunikationen av Gotland.

Kurator

Storyteller

Megafon

Katalysator

09.

Fånga känslan av Gotland

Läs mer

10.

Logotyp

Vår logotyp är den yttersta bäraren av vårt varumärke. När inget annat kan kommunicera blir vår logotyp den som ska förmedla allt vårt varumärke står för. För att göra det tydligt på vilket sätt man kan använda vår logotyp kan du enkelt följa några enkla instruktioner. Detta för att vi alla på så sätt kan ladda logotypen med allt det fina med Gotland.

Den har en organisk, mänsklig och välkomnande form, samtidigt enkel och tydlig. Logotypen symbolisera hela vår ö, mötet mellan hav och land, stad och natur samt mötet mellan vår historia och framtid.

Logotypen är vår gemensamma egendom och tillsammans bygger vi dess positiva innebörd för vår omvärld. Som allt som man är mån om bör vi behandla den med stolhet och respekt. Man får självklart använda den, och mycket!

Finns i två färger

Mot bakgrund

Frizon och avstånd

11.

Tillsammans med andra logotyper

Gotlands logotyp får användas av alla verksamheter som aktivt vill medverka till utvecklingen av Gotland som boende-, besöks-, närings- livs- och etableringsort. För användande finns förhållningsregler som skall följas för att säkerställa ett konsekvent användande som bidrar till att varumärket Gotland uppfattas som professionellt och välskött. I grunden ska samannonsering vara gynnsamt för båda (eller i förekommande fall alla) inblandade avsändare.

Användandet av Gotlands logotyp i marknadsföringssammanhang är indelade i två nivåer:

Generella regler

Enkel användning

Särskild användning

Varumärket Gotlands logotyp finns för nedladdning i mediabanken i inloggat läge i verktygslådan alternativt på gotland.se/varumarketnedladdning

Varumärket Gotlands logotyp är skyddat enligt Svensk lag.

En förutsättning för användande av Varumärket Gotlands logotyp är att Marknadsetiska rådets grundregler för reklam och marknadskommunikation följs.

Region Gotland förbehåller sig rätten att ålägga det företag som nyttjar Gotlands logotyp på ett felaktigt sätt att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör.